אליהו ליפשיץ – שיר

  בא וראה שלא כדורות הראשונים דורות האחרונים דורות הראשונים היו מכניסין פירותיהן דרך טרקסמון [=השער הראשי] כדי לחייבן במעשר דורות האחרונים מכניסין פירותיהן דרך גגות דרך חצרות דרך קרפיפות כדי לפטרן…

להמשך קריאהאליהו ליפשיץ – שיר