אליהו ליפשיץ – שיר

 

בא וראה שלא כדורות הראשונים דורות האחרונים דורות הראשונים היו מכניסין פירותיהן דרך טרקסמון [=השער הראשי] כדי לחייבן במעשר דורות האחרונים מכניסין פירותיהן דרך גגות דרך חצרות דרך קרפיפות כדי לפטרן מן המעשר.    [ברכות לה:]

ריבונו של עולם

דורות ראשונים דרך טרקסמון מכניסין כדי להתחייב

דורות אחרונים דרך גגות וחצרות מכניסין כדי להפטר

 

ואנחנו,

סגרת בעדנו דלתות בתיך

ודפקנו עליהן מרחובות העיר

סגרת עלינו רחובות של עיר

ונכנסנו דרך חצרות ומרפסות כדי להתחייב

סגרת בעדנו שערי בית המדרש

ואנו אל הזום עינינו

כדי לעסוק בתורתך,

את שמך בקדיש וקדושה לקדש,

במניין להתפלל

 

ריבונו של עולם

חוס ורחם עלינו

הכניסנו לביתך דרך טרקסמון כדי להתחייב

 

אליהו ליפשיץ

מעלה אדומים

Leave a Reply