נפתלי – הנה זה בא

הנה זה בא
כי ידעת שאין דרך מילוט
מפני הגאווה
עמי מוכיח אותי
באמרו שזה לוט בערפל
שארפילי ענן באים
ואלו יפוגו עם עלות החמה
כי לא ידעת שאורות במה
מוליכים אל שערי הראווה
של ממלכת אין בה
ישראל
מבראשית הבריאה
להיות עם סגולה
השירה אינה עולה
משטרי כסף
במעיינות אמונה היא חצובה
ומשאבדה – הנה זה בא
אם אל מרכבות כח פניכם
אין זאת דרכי
קומו ובפיכם שירה גדולה
ושירתה משפט צדק
לך ולעמים שלצידך
פניכם אל צדקת הדרך
מתוך הר אדוני אתם קמים
אל נטיב עם סגולה
לחיים טובים

נפתלי
30.12.2023

Leave a Reply