סיון הר-שפי – שני שירים

פתח

 

כבר נכנסת החוצה.

האם את יכולה לצאת פנימה?

 

הפתח: שתי מזוזות, משקוף

וסף.

 

ריבוע אור בוהק

מרכבת אור

למשוח אותו דם ולסמן:

מימד רביעי נפתח

 

פירמידת הדמים פקעה כניצן

ומתוכה הבקיעו שמים

 

שנים של בהייה.

מה שאנחנו רואים בעיניים עצומות:

ריבוע שחור מכותר זהב

 

אנחנו נכנסים אל חירותנו

 

*

 

סף

 

כניסה –

שעיר נשחט על פתח עגול

כתונת בדמו לטבול.

האחים ישבו לאכול.

היכן הוא האח?

 

יציאה –

אל ריבוע הפתח שה נמשך

על ארבע קרנות דמו נמשח

למשפחות נאכל, המשחית פסח.

ויוסף מהסף משקיף על הכל

Leave a Reply