תרצה פוסקלינסקי-שחורי — ללא כותרת

[שיר זה מתכתב עם ברכה שבירך את נלי זק”ש באחד ממכתביו אליה ובו איחל לה “בריאות טובה ושירים כפי שהם צריכים להיכתב”. — המחברת]

 

עושה רמיה צלן

מאחל בריאות טובה ושירים

כפי שהם צריכים להכתב!

ואיך אתה רואה את העולם? ומה אתה מצפה ממנו

צריך להכתב

ודווקא בחצי הלילה מתפעמת נשמתי

במלואה

כירח מלא לילה לילה

והזמן שלא נעצר ממשיך להזין מופעות החושך

תחת עיני העצומות.

להכתב אמור צלן, להיאמר, לנבוע אמור, להיווצר

ואין צריך אלא יוצר.

חזיונות עצומים

אצים מעבר אל עבר ובחזרה

לא דורמיטא ולא צאת הנשמה

משבשים כל הגיון ומעקמים כל ציר ישר בהתכוונו

אל אמצע תוך תוכו

של הדבר

עצמו

Leave a Reply