אוה רוטנברג – למדתי

למדתי

תובנות חדשות

עלי ,על קרוביי

השבוע

 

למדתי

על גבולותיי

וגבולות קרוביי

השבוע

 

למדתי

על גבולות השליטה

ודלות משאביי

השבוע

 

למדתי

עוד משהו על חושך

ועל הכמיהה לאור

השבוע

 

Leave a Reply