אסתר קמרון – מפנה (מענה לשיר “אף לא מילה אחת…”ׂׂׂ)

מפנה
                  אף לא מילה אחת בשער
                                                          –חגי קמרט

ואולי ככה טוב. נכשלו מנהיגים
שבחרו לנו אמצעי הקישור
ומפלגות מלאות תככים
שלא אכפת להם מן הציבור.
העם מתארגן. אנשי אמת
דואגים למי שנעשו מסכנים.
ובשוך המשבר, נזכור מי שֵרֵת
ושוב לא נפנה לגאי יונים.

Leave a Reply