רחל לאה פרסמן – תפילה על משפחות שכולות

אשרי העוזב את העלם העולם
וממריא מן החושך לאור. 
נשמתו הקדושה הועלתה כקרבן
ובזיו השכינה היא תשכון. 

אך הלב ייקרע מכאב השכולים,
מאבלם וסבלם הוא נשבר. 
ומי שנותן ולוקח בנים – 
תן גם כוח למי שנשאר. 

כתיבת תגובה